Jump to content

E-books / Society & Culture


Cover for LVU - De stulna barnen
E-book

LVU - De stulna barnen

Jag vill beskriva min sorg och maktlöshet över förlusten av mina 3 älskade barn.Min kamp mot Socialtjänstens maktmissbruk, domstolarnas frånvaro av rättvisa och de granskande myndi ...


Cover for Frihetsboken III: Texter
E-book

Frihetsboken III: Texter

Motlivstexter är 55 stycken skrifter som utgörs av micro-, mini- och kortnoveller, med fiktivt politiskt innehåll. En sorts Vuxenfabler eller Rebellsagor för vuxna. Texterna är sk ...


Cover for Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan: Natura nihil agit frustra - Luonto ei tee mitään turhaan
E-book

Hybridiyhteiskunnasta illuusioyhteiskuntaan: Natura nihil agit frustra - Luonto ei tee mitään turhaan

Hybridiyhteiskunta ja illuusioyhteiskunta käsitteinä heijastavat teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia modernissa maailmassa. Edellinen kertoo yhteiskunnalliste ...


Cover for Att jobba i Sverige (lättläst)
E-book

Att jobba i Sverige (lättläst)

/LÄTTLÄST/ I Att jobba i Sverige får vi följa tio personer i deras vardag på jobbet. De har vitt skilda yrken och arbetsuppgifter, men gemensamt för dem är att de kommit till Sveri ...


Cover for Människa Maskin. Om mänskligt medvetande och artificiell intelligens AI
E-book

Människa Maskin. Om mänskligt medvetande och artificiell intelligens AI

Är det tusenåriga problemet, medvetandeproblemet, the hard problem of consciousness, löst, genom i den här boken, en ny framlagd hypotes om rörelseenergin som den huvudsakliga utve ...


Cover for Man Machine. About human consciousness and artificial intelligence AI
E-book

Man Machine. About human consciousness and artificial intelligence AI

Is the thousand-year-old problem, the hard problem of consciousness, solved, in this book, by a newly proposed hypothesis about kinetic energy as the main developer of our consciou ...


Cover for No Heroes, No Monsters: What I Learned Being the Most Hated Woman on the Internet
E-book

No Heroes, No Monsters: What I Learned Being the Most Hated Woman on the Internet

No Heroes, No Monsters focuses on the dramatic struggle of Anna Ardin, the WikiLeaks activist who, in 2010, came forward to report sexual abuse by Julian Assange. This is her testi ...


Cover for Massmord och dess orsaker - en liberals testamente
E-book

Massmord och dess orsaker - en liberals testamente

Författaren Lennart Stridsberg har ägnat nästan all sin yrkesverksamma tid åt att utveckla egna idéer. Lennart hann med mycket i sitt liv. Han blev en betydande uppfinnare och en g ...


Cover for  Ljuset i dimman - Om Islam i modernitetens skuggor
E-book

Ljuset i dimman - Om Islam i modernitetens skuggor

Samhället är likt ett blad som antingen blomstrar eller vissnar. Övergången till moderniteten, och vidare till postmoderniteten, har lämnat jorden i ett vanärat tillstånd. Vilka ho ...


Cover for Saudade : Att längta bort och hem på samma gång
E-book

Saudade : Att längta bort och hem på samma gång

"Saudade är en strålande bok som öppnar ögonen för migration och den portugisiskspråkiga världen."BTJ I den portugisisktalande världen finns ett särpräglat ord som saknar översättn ...


Cover for Flottans seder och traditioner
E-book

Flottans seder och traditioner

En bok om miljön och vardagen i örlogsflottans tjänst genom tiderna! Örlogsflottan har i alla tider ställt särskilda krav på personalen, men trots detta har samma goda och invanda ...


Cover for Synpunkter
E-book

Synpunkter

Synpunkter från 1951 är en postumt utgiven samling kulturartiklar skrivna av författaren och essäisten Thorsten Jonsson. En oerhört bildad samling som i sin egen rätt fortfarande g ...


Cover for Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här : Sverige efter Afghanistans fall
E-book

Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här : Sverige efter Afghanistans fall

Den prisbelönte journalisten Thord Eriksson återkommer nu med en ny bok om Sverige och Afghanistan. Det är något genant att vi från svensk sida förefaller ligga i bakkant här handl ...


Cover for Rymden tur och retur eller Den Gråtande Författaren
E-book

Rymden tur och retur eller Den Gråtande Författaren

Författarens egna ord: Ångesten gnager i många; Det är vi själva som skall städa upp efter oss. Lämna fjällstugan som du fann den. Det känns tungt när vi ser på nyheterna att allt ...


Cover for Johdatus kestävään käsityöhön
E-book

Johdatus kestävään käsityöhön

Tämä kirja avaa kestävän käsityön moniulotteista ilmiötä teoreettisesti ja tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen. Teoksessa käsitellään kestävän käsityön viitekehystä, systeemistä mal ...


Cover for Loviisa - hyvä pikkukaupunki paremmaksi.: Kirjoituksia Loviisan kaupungin historiasta ja kehittämisestä sekä Loviisan sukulaisuudesta Helsingin kanssa.
E-book

Loviisa - hyvä pikkukaupunki paremmaksi.: Kirjoituksia Loviisan kaupungin historiasta ja kehittämisestä sekä Loviisan sukulaisuudesta Helsingin kanssa.

Olen tähän kirjaan koonnut Loviisan pikkukaupungin kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin ja historiaan liittyviä artikkeleitani, joita on julkaistu 2000-luvulla, pääosin 2016 jälk ...


Cover for I statens våld: En berättelse om SiS och de statliga ungdomshemmen
E-book

I statens våld: En berättelse om SiS och de statliga ungdomshemmen

”Hon säger att hon hellre dör än hamnar på SiS igen. Och jag förstår henne.” När Saras elvaåriga dotter tvångsvårdas på SiS får hon ingen behandling. Däremot utslagna tänder och le ...


Cover for Viisi matkaa Saksan sieluun
E-book

Viisi matkaa Saksan sieluun

Saksa on yksille läpikulkumaa: mahdollisimman nopeasti etelään! Toisille se tarjoaa tuopillisen parasta olutta Bierstuben hämärässä. Kolmansille Saksa on alla hyrisevä luotettava a ...


Cover for Möjlighet till ett rikt liv: En introduktion till antroposofisk socialterapi
E-book

Möjlighet till ett rikt liv: En introduktion till antroposofisk socialterapi

Detta är en grundbok i antroposofisk socialterapi. Den kan läsas av personer som är helt nya till ämnet men också för medarbetare som vill påminna sig om grunderna och ha som gemen ...


Cover for  Migration : Genom mina ögon
E-book

Migration : Genom mina ögon

Till den som förfasar sig och undrar hur i hela friden en så oseriös person kan bli generaldirektör vill jag till mitt försvar framhålla att byråkratins grå våta filt vid det laget ...


Cover for Världens mittpunkt
E-book

Världens mittpunkt

Sverige har inte en landsbygd. Vi har flera. Det är skillnad på kultur och ekonomiska förutsättningar i Kiruna och Karlskrona. I Häradsbäck eller Hammarstrand. Ändå klumpas allt ih ...


Cover for Övergående skurar?
E-book

Övergående skurar?

Övergående skurar? är en berättelse om ett antal personer mer eller mindre involverade i politikens värld i Stockholmsområdet. En speciell Händelse står i centrum för berättelsen. ...


Cover for Kaksiavioinen – Tositarina elämästä valheessa
E-book

Kaksiavioinen – Tositarina elämästä valheessa

Kun elämän suurin rakkaus paljastuu äärimmäiseksi petokseksi.Kun Mary tapaa Will Turnerin, hän on tyytyväinen elämäänsä pienen tyttären sinkkuäitinä eikä kaipaa Sitä Oikeaa. Sellai ...


Cover for Mitt politiska liv: Ett halvsekeel med FiB/Kulturfront
E-book

Mitt politiska liv: Ett halvsekeel med FiB/Kulturfront

En politiskt aktiv 40-talist ser tillbaka på det gångna halvseklet. Folkhemmets förfall och avskaffandet av alliansfriheten beskrivs.


Cover for Medarbetarskap, ledarskap och allt däremellan; Lifehacks för oss mitt i (arbets)livet
E-book

Medarbetarskap, ledarskap och allt däremellan; Lifehacks för oss mitt i (arbets)livet

"Kommunikation är svårt och kräver träning och en vilja att dela med sig. Vi behöver förmågan att ordsätta, beskriva och lyssna. Framförallt krävs att vi kan förstå, anta och ta in ...